O nas

Założyciel i fundator
Dr hab. n. med. Prof. KAAFM Bogdan Batko

Prof. Krakowskiej Akademii, wyróżniający się w pracy lekarz reumatolog, ceniony przez pacjentów i personel medyczny. Jego osiągnięcia doprowadziły do utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie oddziału klinicznego w dziedzinie reumatologii i immunologii i rehabilitacji.

Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej Sekcji Reumatologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów. Posiada bogaty dorobek publikacji w renomowanych czasopismach naukowych w dziedzinie reumatologii i immunologii.

Założyciel i fundator Polskiej Fundacji Badań Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej – MELS Foundation, a także vice prezes zarządu Małopolskich Badań Klinicznych. „Sektor ochrony zdrowia to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania całego społeczeństwa, filar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa każdego człowieka dlatego szeroko pojęta opieka zdrowotna stała się w obecnej dobie wyzwaniem nie tylko medycznym, ale także socjalnym, prawnym i ekonomicznym oraz co niezmiernie ważne edukacyjnym„ – mówi.

Założyciel i fundator
Dr hab. n. med. Prof. KAAFM Zbigniew Żuber

Wybitny pediatra i reumatolog dziecięcy. Filantrop, działacz społeczny od wielu lat walczący o zdrowie i jakość życia najmłodszych.

Kierownik Oddziału Klinicznego Dzieci Starszych z pododdziałami Neurologii i Reumatologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie oraz Kierownik Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w zdecydowanej większości dotyczących problematyki pediatrycznej i reumatologicznej oraz chorób rzadkich. Założyciel i fundator Polskiej Fundacji Badań Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej – MELS Foundation, a obecnie także Prezes Elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

O sobie mówi: "nigdy dość pomagania", a swoje doświadczenie życiowe i naukowe wykorzystuje obecnie w pracy dla MELS Foundation.

Założyciel i fundator
Dr n. med. Piotr Krawiec

Założyciel i fundator Polskiej Fundacji Badań Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej – MELS Foundation, prezes zarządu Małopolskich Badań Klinicznych. Lekarz, wykładowca, autor polskich i anglojęzycznych artykułów naukowych.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i reumatologii. Pracuje w Klinice Reumatologii i Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie gdzie oprócz leczenia prowadzi również zajęcia ze studentami medycyny Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Od wielu lat prowadzi badania kliniczne, a w 2016 r. razem z zaprzyjaźnionymi lekarzami - prof. Bogdanem Batko i prof. Zbigniewem Żuberem otworzył Ośrodek Badań Klinicznych MBK.

Powtarza, że praca lekarza uczy pokory i empatii. To właśnie z nich wziął się pomysł na Fundację, która połączy w sobie dziedziny: medycynę, prawo, ekonomię i nauki społeczne. "Chcemy tworzyć rzeczywistość pozbawioną barier i ograniczeń, poprawić jakość życia ludzi i budować potencjał różnych dziedzin medycyny w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym" – mówi.

Dr Agnieszka Franczak

Adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i prelegentka na wielu konferencjach zarówno naukowych jak i dla przedstawicieli praktyki.

Zaangażowana w działalność organizacji krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa finansowego i podatkowego. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członkiem International Fiscal Association, członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Doradca Podatkowy wydawanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Współpracuje również z Centrum Prawa Polskiegoprzy Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Czechach.

Od kilku lat zawodowo związana z Kancelarii Prawniczą A. Brodowicz, J. Ząber, J.A. Księżyk, M. Maślanka & Wspólnicy w Krakowie.

Obecnie swoje doświadczenie naukowe i zawodowe wykorzystuje w pracy dla MELS Foundation.