Polska Fundacja Badań Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową Medycyna Wobec Współczesnych Wyzwań Ekonomicznych, Prawnych i Społecznych

Informacje o wydarzeniu

Data i miejsce

Konferencja odbędzie się 12 października 2021 r. w hotelu Holiday Inn, przy ul. Wielopole 4 w Krakowie.

Cel konferencji

Celem konferencji jest stworzenie otwartej i twórczej przestrzeni do wymiany poglądów i dyskusji na temat perspektyw i kierunków rozwoju współczesnej medycyny w kontekście największych wyzwań ekonomicznych, prawnych i społecznych.

Więcej informacji

Dr n. med. Piotr Krawiec
Email: p.krawiec@mels.pl
Tel: 500 059 504

Dr nauk pr. Agnieszka Franczak
Email: a.franczak@kancelaria-bzw.pl, a.franczak@mels.pl

Oraz pod adresem: info@mels.pl

Rada naukowa

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
 • Prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs
 • Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
 • Prof. nadzw. dr hab. n med. Bogdan Batko
 • Prof. nadzw. Dr hab. nr pr. Andrzej Kulig
 • Prof. nadzw. dr hab. n med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 • Prof. nadzw. dr hab. n med. Zbigniew Żuber
 • Dr hab. Paweł Kowal
 • Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

Program konferencji

10.00-10.30
MELS Foundation

Otwarcie konferencji

10.30-11.30

Panel 1. Medycyna wobec wyzwań społecznych. Poruszane zagadnienia:

 • Droga od wypalenia zawodowego do zaburzeń psychicznych
 • Kondycja psychiczna, a wypalenie zawodowe pracownika
 • Wpływ wypalenia zawodowego na efektywność pracy i jakość pracy
 • Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne pracowników (homeoffice)
 • Jak wzmocnić, poprawić kondycję psychiczną pracowników w dobie pandemii i po pandemii
 • Okresowe badania psychiatryczne/psychologiczne pracowników – czy możliwa jest profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Jak przeciwdziałać stygmatyzacji zaburzeń psychicznych

Moderator: Dominika Wantuch (Gazeta Wyborcza)

Paneliści:

 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum)
 • Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek (Kierownik Katedry Psychiatrii Dorosłych w Krakowie)
 • Dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ (Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UJ)
 • Prof. dr hab. Ewa Mojs, kierownik Katedry I Zakładu Psychologii Klinicznjej UMP
 • Michał Akszak-Okińczyc (Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan)
 • Renata Szostak, Dyrektor ds. Personalnych i HR Business Partner w StateStreet Bank Polska
 • Prof. dr hab. Filip Gołkowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego KAAFM
 • prof. UJ, dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska (konsultant wojewódzki d/s nefrologii, Kierownik Oddziału Klinicznego Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)
 • ks Andrzej Augustyński – społeczny doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży (Polski przedsiębiorca społeczny, duchowny rzymskokatolicki, inicjator powstania i przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia SIEMACHA

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.00

2. Medycyna a współczesne wyzwania ekonomiczne. Poruszane zagadnienia w ramach panelu:

 • Nowy gospodarczy Polski Ład a finansowanie służby zdrowia
 • Skutki finansowe pandemii COVID w placówkach służby zdrowia
 • Opodatkowanie zdrowej niezdrowej żywności – czyli jak podatek dba o zdrowie- tendencje światowe i polskie
 • Zmiany organizacyjne w systemie ochrony zdrowia – sieć szpitali, koordynacja – forma własności, a funkcjonowanie świadczeniodawców i systemu ochrony zdrowia
 • Problemy kadrowe w służbie zdrowia w trakcie i po pandemii COVID

Moderator: Marek Balawajder (RMF FM)

Paneliści:

 • Prof. dr hab. n.med. Andrzej Matyja (Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej)
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko (Poprzedni Konsultant krajowy w dziedzinie Reumatologii i Prezes PTR, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM w Szczecinie)
 • Dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ (Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Mariański Group)
 • Marcin Jędrychowski (Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)
 • Stanisław Stępniewski (Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie)
 • Teresa Biela, Zastępca Dyrektora MOW NFZ ds. Medycznych
 • Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Grzegorz Ziemniak – Partner w Instytucie Zdrowia i Demokracji
 • Zając-Wysocka Justyna, Wiceprzewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP

13.00-13.45

Przerwa obiadowa

13.45-15.15

Panel 3. Medycyna a współczesne wyzwania prawne.

Część I. Poruszane zagadnienia:

 • Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny popełniony w warunkach pandemii
 • Odpowiedzialność szpitala za zakażenie pacjenta SARS-CoV-2
 • Czy można zwolnić lub ukarać pracownika za brak szczepienia?
 • Stosowanie kar administracyjnych w czasie epidemii

Moderator: Tomasz Filarski – ekspert w zakresie prawa medycznego, Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

Paneliści:

 • Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa)
 • Dziekan ORA Aleksander Gut
 • Dr Marcin Sala-Szczypiński, (Dziekan OIRP Kraków)
 • Dr Michał Sutkowski (Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych)
 • Dr Jerzy Friediger (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, doradcy prezydenta miasta Krakowa ds. ochrony zdrowia, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie)
 • Dr Ewa Plebanek, Katedra Prawa Karnego UEK
 • Mec. Piotr Mierzejewski jako współprzewodniczącego zespołu ds Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Mec. Anna Łuc-Sewery
 • Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN (poseł, politolog i historyk)

Część II. Poruszane zagadnienia:

 • Wyzwania współczesnej medycyny a świadomość działań cyberprzestępców
 • Zagrożenia dla danych sensytywnych oraz tajemnic prawnie chronionych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Odpowiedzialność za nie zapewnienie wymaganego prawnie poziomu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni
 • Sztuczna inteligencja na straży personelu i technologii medycznych
 • Skuteczny audyt cyberbezpieczeństwa najwyższą formą zaufania

Moderator: Paweł Wojdyła (ekspert ds. cyberbezpieczeństwa)

Paneliści:

 • Prof. dr hab.n. med. Jan Dobrogowski (Zakład badania i leczenia bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Instytutu Informatyki AGH w Krakowie)
 • Paweł Broniewski (Dyrektor Obszaru Audytu i Kontroli w Tauron Polska Energia)
 • Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalnia Soli sp.z o.o. (Wieliczka)
 • Łukasz Łaguna (Prezes Fundacji Law4tech.pl)
 • Krzysztof Sierański (Prezes Zarządu Spółki Stillsec, Prezes Fundacji Bezpieczeństwa Informacji Polska)

15.15-15.45

Przerwa kawowa

15.45-16.45

Panel 4. Współczesna medycyna – debata podsumowująca

Moderator: Anna Jasińska (Rzecznik Medycznej Racji Stanu)

Paneliści:

 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum)
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko (Poprzedni Konsultant krajowy w dziedzinie Reumatologii i Prezes PTR, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM w Szczecinie)
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Klinika Diabetologii i chorób wewnętrznych)
 • Grażyna Mierzejewska (Współzałożyciel Medycznej Racji Stanu, Ekspert Polskiej Unii Onkologii)
 • Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN (poseł, politolog i historyk)
 • Prof. Włodzimierz Samborski (Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego)
 • Prof. dr. hab. n. med. Eugeniusz Kucharz -Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
 • Dr n med. Janusz Meder (Prezes Polskiej Unii Onkologii, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie)
 • Dr Michał Sutkowski (Dziekan WL, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych)

Zgłoś swój udział w konferencji!

 • Opłatę konferencyjną należy wpłacić do:

  7.10.2021 r

 • Termin na zgłoszenie uczestnictwa mija:

  6.10.2021 r

 • Opłata konferencyjna wynosi:

  700 zł

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić poniższy formularz. Wypełnienie formularza nie gwarantuje uczestnictwa, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Informację o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy.

Dane do przelewu:

W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i nazwisko uczestnika, konferencja”

ING Bank 61 1050 1360 1000 0090 8134 9178
Polska Fundacja Badań Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej
ul. Królewska 31 lok. 1 30-040 Kraków

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniając formularz przyjmujesz do wiadomości następujące informacje związane z ochroną danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Fundacja Badań Medycznych z siedzibą w Krakowie.
 2. Państwa dane osobowe, podane w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane w celu realizacji prac związanych z konferencją.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi prowadzącemu hotel, w którym odbędzie się konferencją, sponsorom konferencji albo podmiotom zapewniającym obsługę techniczną konferencji.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.